РУСКИЙ ФИЛЬМ

Акция «Русский фильм» родилась в 2004 году для взрослой аудитории, но, со временем, интерес к акции появился и вырос в детской среде. Как правило, ученики, под руководством учителей русского языка смотрят рекомендованный фильм, знакомятся с новыми словами, отвечают на вопросы викторины, рисуют понравившихся героев или сценки из фильма и отправляют рисунки на конкурс. В акции ежегодно принимают участие более 20 школ Словакии. За эти годы дети посмотрели российские фильмы «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Кот Леопольд», «Белка и Стрелка - звёздные собаки», «Серая шейка», «Цветик - семицветик», «Малыш и Карлсон», «Вовка в стране чудес», «Стойкий оловянный солдатик», «Бобик в гостях у Барбоса» и многие другие. Посмотрите, как словацкие дети рисуют героев русских мультиков!Vyhodnotenie akcie 14. ročníka
Ruský film 2018

Spoločne sme pozerali film "Бобик в гостях у Барбоса". V akcii sa zúčastnilo 27 škôl Slovenskej Republiky. Na súťaž bolo poslaných vyše 150 obrázkov, ktoré ohodnotila porota. Ďakujeme pekne žiakom za krásne umelecké obrázky a učiteľom za organizáciu akcie! 

Akciu organizovali - Zväz rusov Košice a ZŠ Drabová 3, Košice.

Výsledky súťaže obrázkov Bobik v gostach u Barbosa :

ZŠ Moldava nad Bodvou, ČSA 15

1. miesto - Barbora Štullerová

1. miesto - René Koľvek

1. miesto - Olívia Lukácsová

2. miesto - Daniela Selešová

Čestné uznanie - Peter Rigo

Čestné uznanie - Natália Ondíková

Čestné uznanie - Daniel Sanislo

Čestné uznanie - Peter Toth

Čestné uznanie - Viktória Hutkaiová

Čestné uznanie - Viktória Hoďová

Gymnázium L. Novomeského, Košice

1. miesto - Larisa Vitányová

1. miesto - Peter Štein

Čestné uznanie - Peter Hotváth

Gymnázium sv. Edity Šteinovej, Košice

2. miesto - Kamila Pavlinská

Cirkevná ZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov

3. miesto - Alžbeta Bobaničová

ZŠ a MŠ Bidovce

1. miesto - Saša Grušková

3. miesto - Rebeka ZuzanaTigchelaar

Gymnázium P. Horova, Michalovce

3. miesto - Soňa Diničová

Gymnázium Komenského 13, Lipany

1. miesto - Terézia Ružbarská

3. miesto - Ľubomír Hovančík

Čestné uznanie - Klára Marhevková

SZŠ Nám Slobody 100, Stropkov

3. miesto - Nikola Kolabová

ZŠ Kežmarská 28, Košice

3. miesto - Zuzana Volavková

ZŠ Malcov

2. miesto - Michaela Volková

ZŠ Kamenica nad Cirochou

1. miesto - Emma Telváková

Čestné uznanie - Nikila Boňková

SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

1. miesto - Sarah Jenčiková

2. miesto - Lucia Hašková

Čestné uznanie - Dominika Pappova

ZŠ Bruselská 18, Košice

3. miesto - Antonia Bednárová

ZŠ Kupeľná 2, Prešov

1. miesto - Tatiana Tomášová

3. miesto - Vanesa Boszormenyiová

Čestné uznanie - Kristína Kubicová

SZŠ sv.Bazila Veľkého, Prešov

2. miesto - Viktória Vaščáková

ZŠ Drábova 3, Košice

1. miesto - Šimon Sekela

1. miesto - Monika Halászová

2. miesto - Taňa Hrabovská

2. miesto - Veronika Surmová

Čestné uznanie - Mirka Pyszková

Čestné uznanie - Michaela Narjašová

Čestné uznanie - Dávid Feigl

Čestné uznanie - Jakub Serenčko

Čestné uznanie - Tomáš Hodorovský

ZŠ Staničná, Košice

2. miesto - Radka Miškovičová

3. miesto - Laura Vargová

Čestné uznanie - Lukáš Toth

ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce

1. miesto - Katarina Karásová

2. miesto - Emma Chochoľačková

3. miesto - Adriana Baločková

Čestné uznanie - Emma Timočková

Čestné uznanie - Alexandra Puchľaková

Členovia poroty:

Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Mgr. Jana Nováková

Bc. Tatiana Ponická

Košice, 6. December 2018


Vyhodnotenie akcie 13. ročníka 

Ruský film 2017

Spoločne sme pozerali film "Стойкий оловянный солдатик". V akcii sa zúčastnilo 22 škôl Slovenskej Republiky. Na súťaž bolo poslaných 107 obrázkov, ktoré ohodnotila porota. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12.12.2017 o 9:00 na ZŠ Drábova 3, Košice.

1. miesta:

1. miesto - Lucia Hašková, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce
1. miesto - Rebeka Zuzana Tigchelaar, ZŠ s MŠ, Bidovce 209, 044 45
1. miesto - M. Narjašová 6a, ZŠ Drábova 3, Košice
1. miesto - E. Pytliaková, ZŠ Rázusová, Čadca
1. miesto - Natália Poltoráková, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce


2.miesta:

2. miesto - Barbora Baltovičová, Gymnázium Alejová 1, Košice
2. miesto - Olívia Lukácsová, ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2.miesto - Dávid Košč, , ZŠ Drábova 3, Košice
2.miesto - Matej Nagy, ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesto - Darina Baricová, Gymnázium Komenského 13, Lipany
2. miesto - Sára Kramárová, ZŠ Malcov 
2. miesto - Vanesa Bőszőrmenyiova, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
2. miesto - Simona Belková, ZŠ Rázusová, Čadca3. miesto - Ema Timočková, ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

3. miesta:

3. miesto -Tatiana Machutová, ZŠ s MŠ, Bidovce 209, 044 45
3. miesto - Richard Szlatkai, ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
3. miesto - Ema Ivanová, Gymnázium Lipany
3.miesto - Michaela Sirotková, ZŠ Bruselská 18, Košice
3. miesto - Mária Šipošová, ZŠ s MŠ, Bidovce 209, 044 45
3. miesto - Kristína Kubicová, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
3. miesto - Larisa Vitanyiová Gymnázium M.R. Štefánika, Košice

Čestné uznanie: 
Katarína Kundrátová, Gymnázium E. Steinovej, Charkovská 1, Košice
Nikola Boňková, Základná škola s MŠ Kamenica nad Cirochou
Juraj Bilčák, ZŠ Malcov
Alex Karafa, ZŠ Drábová 3, Košice
Beatrix Polcová, ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Ema Plichtová, ZŠ Drábová 3, Košice
Lívia Molčánová, Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Marína Mirdalová, ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
Dominika Némethová, ZŠ Drábová 3, Košice

Víťazom gratulujeme! Posielame vám Diplomy poštou!