VOKÁLNY SÚBOR DRUŽBA

Vokálny súbor Družba bol organizovaný v októbri 2006 na SG Petzvalova 4 Košice. Do júna 2007 súbor fungoval pod vedením Mgr. Zuzany Ferkovej a Tomáša Ferka.

V septembri 2007 súbor prevzala Mgr. Lubov Gerusová - sólistka duo Vyšivanka. Súbor spieva ruský repertoár.

Vokálny súbor Družba: Laureát Festivalu Ruská pieseň v Moskve a Petrohrade

v rokoch 2007 a 2010, Ruská pieseň nad Dunajom v rokoch 2009, 2011, 2015 a 2017.

Mladí speváci radi cestujú a vďaka ruským piesňam spoznávajú svet (Rusko, Ukrajina, Maďarsko, ...). nadväzujú nové priateľstvá, precvičujú sa v ruskom jazyku a zbierajú množstvo zážitkov a skúseností, ktoré radi predávajú na scéne divákom.

V 2017 roku sa k vedeniu súboru pridala  Tatiana Ponická. Súbor má svoje sídlo na ZŠ Drábova 3 aj na Gymnáziu M. R. Štefánika v  Košiciach a pokračuje v tradícii popularizácii ruskej piesne na Slovensku.